Polityka prawna

Korzystanie z informacji zawartych w serwisie www.netia-promocje.pl jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony użytkownika. Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez gwarancji co do ich treści. Polmar (autoryzowany partner handlowy firmy NETIA) nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu. Z uwagi na możliwości występowania błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Polmar (autoryzowany partner handlowy firmy NETIA) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na niniejszych stronach wystąpić. Polmar (autoryzowany partner handlowy firmy NETIA) nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających strony za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na stronach.